National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ปลื้มนโยบายมะเร็งไปรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

 

ประธานเครือข่ายมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักชี้นโยบายยกระดับบัตรทอง "มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม" ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น อีกทั้งลดความยุ่งยาก ไม่ต้องเทียวไปเทียวมาเพื่อขอใบส่งตัว เกิดความต่อเนื่องในการรักษา

นายสมบัติ หทัยเปี่ยมสุข ประธานเครือข่ายมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก กล่าวถึงนโยบาย "มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม" ว่านโยบายนี้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยอย่างมาก เพราะปัญหาความไม่พร้อมที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องระยะเวลาการรอคอยรับบริการ ไม่ว่าจะทำคีโม หรือ ฉายแสงต่างๆ ที่ล่าช้า แต่ด้วยนโยบายนี้ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้เร็วเพราะโรงพยาบาลที่มีความพร้อมจะแสดงข้อมูลศักยภาพในการรักษา หากที่ไหนคิวว่างแพทย์ก็จะปรึกษากับผู้ป่วยว่าจะไปโรงพยาบาลที่ว่างเพื่อรับการรักษาได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่

นอกจากนโยบายเกี่ยวกับมะเร็งโดยตรงแล้ว นโยบายอื่นๆในการยกระดับสิทธิบัตรทองก็ช่วยลดปัญหาให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเช่นกัน เช่น การไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งอย่างมากเนื่องจากโรคนี้ใช้ระยะเวลารักษานานเป็นเดือนๆ พอใบส่งตัวหมดอายุก็ต้องกลับมาขอใหม่ หรือบางครั้งมีโรคแทรกซ้อนก็ต้องไปขอใบส่งตัวใหม่อีก แต่ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว สามารถรักษาได้ต่อเนื่องเลย

"รัฐมนตรีสาธารณสุขให้นโยบายว่าทุกคนต้องไม่เป็นผู้ป่วยอนาถาและยกระดับสิทธิบัตรทองเป็น VIP ทั้งเรื่องรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ภายในเครือข่ายที่นำร่องแล้วใน กทม. การยกเลิกไม่ต้องใช้ใบส่งตัวกรณีผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวซึ่งนำร่องแล้วที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ผู้ป่วยมะเร็งไปรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม และเปลี่ยนหน่วยบริการประจำเกิดสิทธิทันที ผลดีที่ได้รับคือ 1.คนไข้ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว 2.ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลารอคอยในการทำคีโม ฉายแสง หรือทำหัตถการต่างๆ ไม่เกิดการกระจุกตัวในโรงพยาบาลใหญ่ ซึ่งการรอคอยนี้ไม่เป็นผลดีกับผู้ป่วย การที่คนไข้รับการรักษาได้เร็ว ผลการรักษาก็จะดีกว่า

           อย่างไรก็ดี เนื่องจากนโยบายมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมเพิ่งเริ่มเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2564 ด้วยความที่เป็นช่วงแรกก็มีข้อปัญหาขลุกขลักอยู่บ้าง ผู้ให้บริการตั้งหลักไม่ทัน เช่น คนไข้ไปแล้วลงทะเบียนไม่ได้ ต้องใช้ระบบเดิมไปพลางๆ ส่วนคนไข้ใหม่ก็กังวลใจว่าเมื่อไปรับบริการในโรงพยาบาลใกล้บ้านจะได้ยาดีพอหรือไม่ กังวลว่าจะได้รักษาในโรงพยาบาลใหญ่ๆ หรือไม่ ดังนั้นโครงการนี้ต้องให้บุคลากรให้ความรู้ผู้ป่วยให้เข้าใจระบบมากขึ้น รวมทั้งแนะนำให้ไปรับบริการในเขตสุขภาพของตัวเองก่อน เพื่อความสะดวก ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

 

///////////31 มกราคม 2564