National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การ log in เพื่อเข้าดูข้อมูลรายงาน

การ log in เพื่อเข้าดูข้อมูลรายงาน โดยสามารถเรียกดูได้เฉพาะของหน่วยบริการของตนเท่านั้น โดยหน่วยบริการสามารถใช้ username & password เดียวกันกับ การส่งข้อมูล e-claim (โปรแกรม DRGMX)