National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

ติดต่อ สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

Phone :เบอร์กลาง 02-141-4000 (เวลาราชการ)

Fax :02-143-9730-1

Website :www.nhso.go.th

GPS :13.8828179,100.5652935

สปสช.เขต 13 เขต

สนใจขอรับบริการสอบถามปัญหา ติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ สายด่วนสปสช. 1330 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

ติดต่อด้วยตนเอง ตามที่อยู่ด้านบนที่ระบุ


สถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กรณีเหตุเกิดใน กทม.)

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มมที่ "สายด่วน สปสช. 1330"