National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

 

 

Poll 46

 

 

Poll 47

 

 

Poll 48

 

 

Poll 49

 

 

Poll 50

 

 

Poll 51

 

 

Poll 52

 

 

Poll 53

 

 

Poll 54

 

 

Poll 55

 

 

Poll 56

 

 

Poll 57

 

 

Poll 58

 

 

Poll 59

 

 

Poll 60

 

 

Poll 61