National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ผลการดำเนินงาน

เอกสารบรรยาย/ประชุม

เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง “การตรวจคัดกรองโควิด-19 กับภารกิจเปิดเมือง”