National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  สำหรับผู้พิการ

ผลการดำเนินงาน

เอกสารบรรยาย/ประชุม

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพคนไทย

 1. เอกสารบรรยาย (ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ) 
 2. HEARING พลังแห‹งการไดŒยิน THE POWER OF ปฏิรูปการรับฟัง360 องศา 2562